2 августа, 2016

Композиция на президиум молодоженов.

Лимонная свадьба